Imiona*
Nazwisko*
Email
Telefon*
Płeć*
Kategoria*
Data urodzenia* Dzień Miesiąc Rok
PESEL
Imię ojca*
Legitymujący się*
Numer dokumentu*
Uczelnia
Wydział
Kierunek
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica (np. Piękna 9/3)*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z biblioteki.
Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania znanego mi regulaminu dla korzystających ze zbiorów biblioteki.

* - pola wymagane